OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Zelená škola-Horná Súča

Úvod

 

Zelená škola

Naša zvolená téma je "Zeleň".

 

Do 4.ročníka celoslovenského projektu ,,Zelená Škola" sa naša škola Michala Rešetku 

v Hornej Súči zapojila predminulý školský rok

Čo je Zelená škola a v čom je zelená?

Program Zelená škola prináša školám ENVIROMENTÁLNU VÝCHOVU prepojenú školu k s konkrétnzmi

praktickými krokmi.Tie vedú žiakov a celú šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu.

T.J. Pomáhajú znížiť celkový plyv školy na životné prostredie (zniťujú jej ekologickú stopu ).

 

Prečo Zelená škola?

1. zelená škola pomôže zlepšiť prostredie školy

2. studenti sa sami zapoja do procesu rozhodovania

3. pozitívny vplyv na žiakov

4. zvýšenie enviromentálneho povedomia žiakov,pedagógov,rodičov...všetkých =)