Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Zelená škola-Horná Súča

2012-2013

Aktivity 2012-2013.

Beseda s ornitológom

 

Dňa 16.10.2012 sa na našej škole organizovala beseda s pánom ornitológom, ktorý je vášnivým vedcom, obdivovateľom a ochrancom prírody a známi svojou vášňou a starostlivosťou o vtáky, zvlášť o Murárika červenokrídleho.

Besedy sa zúčastnili žiaci šiestych ročníkov, štvrtej triedy a žiaci kolégia Zelenej školy. Prednáška sa niesla v duchu oboznámenia sa s faktami prostredníctvom výkladu a premietaním projekcie, pútavého rozprávania zážitkov, či rozhovorov a súťaží.

 

Sadenie kvetov

 

V dňoch 17.-21.9.2012 sa žiaci Kolégia ZŠ pod vedením pedagógov zúčastnili na sadení kvetov, ktorými sme zazelenali spoločné priestory v škole. Išlo o akciu podporenú vedením školy v rámci projektu Zelená škola a prioritnej témy Zeleň a ochrana prírody. Aktivita bola úspešne splnená.  Dovedna sme spolu presadili a umiestnili viac ako 50 kvetov. Išlo prevažne o zelené rastliny, ale aj fialky, guzmánie či echevérie, ktoré škola dostala darom. Tie sme presadili do kvetináčov rovnakého typu a farby. V súčasnosti sa tešíme z oživených a skrášlených spoločných priestorov školy, ktoré zdobia presadené rastliny. Fotografie zachytávajú žiakov a pedagógov pri práci.

Pár foto ako sa naša škola zmenila .

 

 

MINI ZOO

Dňa  21.11.2012 sa na našej škole uskutočnila MINI ZOO v 6.B triede.

   Žiaci 6.A a 6.B triedy si v ten deň mohli priniesť do školy nielen svojich štvornohých miláčikov. Na MINI ZOO sme mohli vidieť: králiky, mačky, papagáje, morské prasiatko a aj korytnačku. 

Deti, ktoré sa prišli pozrieť na MINI ZOO, si mohli zvieratká pohladkať a vyfotografovať.

 

Čistička odpadových vôd Trenčín, exkurzia 2012

 

Zúčastnené triedy:                         6.A, 6.B

Dozor:                                                 RNDr. Maslerová, Ing. Múčková

Príležitosť:                                         Svetový deň vody (aj v rámci programu Zelená škola)

 

Dňa  23.3. sa žiaci šiesteho ročníka pod vedení p. učiteliek  Maslerovej a Múčkovej zúčastnili exkurzie v čističke odpadových vôd pri Zamarovciach v Trenčíne. Cieľom bolo oboznámiť žiakov s procesom čistenia odpadovej vody a jej premeny na opäť použiteľnú. Hneď pri príchode sa všetkých účastníkov ujali zodpovední pracovníci. Privítali žiakov aj učiteľov krátkou históriou a rozdali im reflexné vesty a ochranné prilby na hlavy. Prvá skupina sa vydala na prieskum po technických priestoroch čističky a druhá sa zatiaľ oboznámila s riadiacim centrom, kde majú pracovníci všetko pod kontrolou. Žiaci mohli naživo pozorovať proces čistenia.  Pri odchode domov si žiaci pozreli kompostáreň firmy MariusPedersen, ktorá sa nachádza po ceste do čističky.

FOTO NÁJDETE V ALBUME

 

Aktivity ku Dňu Zeme

Celoškolská akcia

Zrealizovali:   RNDr. Maslerová, Ing. Múčková

Dňa 23.3 sa na našej škole realizovali rôzne aktivity spojene z dňom zeme. Žiaci ôsmeho ročníka poputovali  čistiť znečistené priestory v Závrskej .Ďalej sme boli vyčistiť aj našu jedinú slatinu. Žiaci siedmeho ročníka si pripravili rovesnícke vzdelávanie v tom slova zmysle že poučovali mladších žiakov ako treba triediť odpad. V škole bola spravená mini skládka odpadkov . Pri tejto skládke sme mali nástenku a rozprávali sme o tom čo to vlastne deň zeme je, potom sa každá trieda odobrala triediť dané odpadky do farebných škatúľ.  Po vytriedení mali prichystané papiere na vypĺňanie. Po tomto dni si viac žiakov určite uvedomilo že naša Zem je veľmi znečistená. Preto nám povedali, že začnú viac triediť odpad. 

FOTO NÁJDETE V ALBUME                                         

 

 

 

TOPlist