Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Zelená škola-Horná Súča

Rok 2010/2011

Rok 2010/2011

na našej škole

 

Odovzdávanie certifikátu

Dňa   sa vo Zvolene uskutočnil odovzdávanie certifikátu.

Z rúk p.Medala.

 

22.september.2011

Na našej škole vybraný žiaci behali po škole a pýtali sa všetkých učiteľov a žakov.

Ktorý došiel pešo

Na bicykli

Autobusom

Auto

 

Svetový deň jabĺk

Liga proti rakovine ako už tradične organizuje pre verejnosť akciu s názvom

Týždeň proti rakovine, ktorý začal 18. októbra a vyvrcholí v piatok Dňom jabĺk.

 

Na našej škole sa ustkutočnila zbierka jabĺk,každý žiak mohol doniesť jablko ktoré potom súťažilo o najkrajšie jablko.

Víťazné jablko ktoré vybral pán riaditeľ bolo zo 6.A triedy a táto trieda dostala aj diplom.

 

Medzinárodný deň stromov

Dňa 27.10 sa uskutočnil Stredoeurópsky deň stromov.

Na našej škole je to už tradičná akcia,kedy si jednotlivé triedy  vyberú strom a o ňom majú vypracovať projekt.

 

 

Deň vody

Voda je základnou podmienkou všetkého života.

Dnes sú vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody.

Valné zhromaždenie OSN v roku 1992 vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody.

Na našej škole sme si tento deň pripomenuly viacerími aktivitami.

Žiačky 9.ročníka ponúkali vodu ktorá bola ochutená citrónom.

Na vyučovacích hodinách žiaci vypracovali projekty,písali básne a konverzovali o vode.

Žiaci zbierali odpadky pri toku Súčanka.

Žiaci 6.A a 6.B si boli pozrieť čističku vody v Trenčíne.

 

 

 

Sklárne Nemšová

Žiaci 6.B a 7.B dostali možnosť navštívenia Sklární v Nemšovej.

V sklárňach ich sprevádzal sprievodca ktorý im vysvetlil ako sa tam pracuje.

Ukázal im pece ktoré behajú celý rok a pri nich je strašné teplo.

Prečo vlastne sklárne?

Sklárne v Nemšovej šetria energiu ako my.

Z kúskov rozbitého skla vyrábajú nové fľaše a poháre.

A keďže využívajú kúsky skla tak na výrobu fľaše sa spotrebuje menej energie.

 

Burza kníh

Dňa 11.marca.2011 si žiaci 1-4.ročníka priniesli do školy knihy ktoré nepotrebujú alebo nečítajú.

Keď knihu doniesli dostali výmenný kupón za ktorý si mohli v školskom klube vymeniť svoju knihu za inú.

Tento výmenný obchod sa deťom páčil.Rozdiel z ozajstným kníhkupectvom bol však ten že sa u nás neplatilo.

Exkurzia v ČOV

V piatok 18.3.2011 sa žiaci 6.A a 6.B

zúčastnili na exkurzii v čističke odpadových vôd na pravom brehu rieky Váh.

Mohli sa oboznámiť s moderným typom čističky,

Ktorá má mechanickú a biologickú časť.Žiaci si najskôr vypočuli

Prednášku o tom,ako sa voda čistí a neskôr si v teréne obzreli jednotlivé časti ČOV.

Túto modernú ČOV prevádzkuje TVS,a.s. Trenčín.

 

Zber papiera

V dňoch 12.,13. a 14. apríla 2011 sa na našej škole uskutočnil zber papiera. Žiaci 

priniesli 7184,5 kg, čím sme zachránili 58 stromov.
 
Na 1. stupni najviac nazbierala 1.A trieda- 857,5 kg pri počte žiakov 20. Na 1 žiaka 
tak pripadlo 42,8 kg papiera.
 
Na 2. stupni zvíťazila 5.B- 561,5 kg, pri počte žiakov 16 je to 35 kg papiera na 1 
žiaka.
 
Víťazné triedy boli odmenené veľkými tortami, na ktorých si pochutili. Najlepší 
jednotlivci budú odmenení vecnými cenami na konci školského roka. 
 
Biologická olympiáda
 
Klikni sem
 
Žabie TAXI
Klikni sem
 
Deň Zeme
Pri príležitosti   Dňa Zeme, ktorý si na celom   svete pripomíname 22. 
apríla, sa aj žiaci  našej školy  zapojili  do  celoslovenskej  akcie  
„Vyčistime si Slovensko“, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného  
prostredia.  
 
 
Žiaci   druhého stupňa   čistili   okolie Súčanky, odstraňovali nečistoty 
v okolí školy a upravovali   okolie Slatiny.
Na Slatine   osadia aj vrece  
na odpad a pravidelne sa budú starať o čistotu okolia Slatiny. 
 
Biologická olympiáda kategória  D 
Klikni sem
 

 

TOPlist